Programomtale.

Vi vil i det nye året prøve å legge ut informasjon om programinnslag som vi meiner det er grunn til å lytte på, i tillegg til våre faste programpostar som «Bakksesjov» og Fredagskveldsendingar.

************* veke 4 ************
Møteplassen tysdag kveld og onsdag på dagtid.
Inge Nærø er gjest i Bygderadio Vest
Inge har vore fiskar heile sitt yrkesaktive liv. Dei einaste kronene han har tjent på land var som
gutonge når han spikra fiskekasser.
I samtale med Johan Moltu fortel han i program 1 om sine år på sjøen fram til han kosta nye ”Poseidon”.
Den historia og fortsettelsen får vi i program nr 2, tysdag 2. februar

Musikkprogrammet «Jukebox».
Onsdag kan BygderadioVest presentere eit heilt nytt programtilbod, nemleg musikkprogrammet «Jukebox». Programleiar Torger Havåg vil kvar onsdag spele variert musikk, som skal kunne falle i smak hos både unge og gamle. Det vert også faste spalter, og vi håpar at mange vil ha glede av tilbodet. «Jukebox» vil gå kvar onsdag frå 19-20.

Bilete frå det 20.århundrede
Kvar fredag til ut i februar vil du på fredagar høyre Bjarne Rabben, i opptak frå 2001, fortelje frå sitt liv. Denne fredagen vil har fortelje om minne frå sin barndom på 1920-talet.

Søndmøres beskrivelse
Fast spaltist i BygderadioVest Kåre K. Kvalsvik tok, for nokre år sidan, tak i den kjende boka til presten Hans Strøm «Søndmøres Beskrivelse»

***veke 2 **********************************
MØTEPLASSEN
Denne programposten med Johan Moltu som programleiar vil verte sendt kvar tysdag kl 20, med reprise på onsdag kl 8.10 og 13.10. Så langt råd er vi det vere nye personar som vert portretert, for det meste folk frå Ytre Søre.

    Tysdag 12. januar

Varaordførar Camilla Storøy
I samtale med Johan Moltu kjem ho inn på ein skiten valkamp, rolla som varaordførar, utvikling av Fosnavåg by og asylpolitikk .
Også om samlivsbrot og vegen vidare.

    Torsdag 14. januar og 15.januar

Triton-ulukka
Den første vinterfiske etter krigen førte til ei katastrofe for fiskarar i Herøy/Sande. Dei skulle barke garna, på Flåvær, før fiske skulle starte.
5. januar 1946 vart arbeidet starta og dette enda med brann i fiskebåten Triton. Korleis dette skjedde kan du høyre på torsdag og fredag.
Johan Moltu laga i 1994 eit program om katastraofa med to attlevande augevitne, Ottar Hide og Gunnvald Kirkholm

    Fredag 15 januar

Alkohol og skader
Lege Are Helset heldt i 2005 eit foredrag om alkoholen sine skader ved langvarig bruk. BrVest gjorde opptak av dette foredraget og det kan du høyre fredag 15. januar. sjå programoversikt i di avis eller på www.bygderadiovest.no

Arnold M Remø.
Frå vårt arkiv har vi funne fram ein samtale Bjarne Rabben hadde med sjømannen Arnold M. Remøy.
Dette intervjuet fann vi på ein kasset som vi fekk av Rabben tidleg på 1990-talet. Diverre har vi ikkje notert ned når dette intervjuet vart gjort, men det må ha vore på 70- eller 80-talet.
Om nokon kan tidfeste dette er vi takksame for å få tilbakemelding. (til red.@bygderadiovest.no)

Program i Jula og nyttårshelga.

Førjulsensingane på BygderadioVest
Desse sendingane går i reprise i romjula sjå på programoversikta under fana «Program»

«Det gode landet»
I 2003 vart syngespelet «Det gode landet» av Eivind Skeie, med tonar av Sigvald Tveit, framført i Herøy kyrkje. Initiativtakar og dirrigent var kantor Terje Tjervåg og resitatør var Jens Terje Johansen. Dette vert sendt på BrVest julaftan kl 18.

«Juleminne frå Sande»
På juledag kan du høyre opptak (frå 1996 og 97) førjulssamtalar med Borghild Sandanger og Per Sandanger

«Constansa Musikkskule» Romania
På besøk i Romania fekke vi kontakt med rektor i den private musikkskulen i byen. Vi fekk då ei opptak frå elevkonsertar, som vi har redigert saman til eit program. Slå på BrVEst 29. og 30. januar så kan du høyre musikk av ei gruppe elvar som vart kalla sommarfuglen.

Nobellprisvinnar, hylling til Ulstein vg.skule
Edvard Moser sitt besøk vart verkeleg sett pris på, av gamle og nye lærarar, men sanneleg såg det ut stil at Moser også sette pris på å kome tilbake. BygderadioVest gjorde opptak at helsingstalen. Også hyllingssangen frå lærarar til Moser fekk vi fanga, under gden jensidige overrekking av gåver. Skulen fekk overrekt ein modell av ei gittercelle, ekteparet Moser si oppdaging, .
Vil du høyre Edvar Moser si hylling, av Ulstein vidaregåande skule og råd til ungdomen, kan du slå på BrVest fredag 1. januar på dagtid. Sjå program i di avis.
BrVest har også opptak av foredraget Moser heldt, for trollbundne lærarar. Vi vil redigere dette for radiobruk og annonsere på nyåret. Ein meir «folkeleg» forskar trur eg det er lange til vi ser/høyrer på nytt.
PaS

Varaordførar Camilla Storøy – gjest i Møteplassen
Dette programmet var oppsett 22. des men vart utsett og til tysdag 5. januarkl 20
I Møteplassen første tysdagen i 2016 møter du varaordførar Storøy, i samtale med Johan Moltu.
Ho samtaler då med Moltu om liv og erfaring, ein skiten valkamp, rolla som varaordførar, utvikling av Fosnavåg by og asylpolitikk. Privat kjem Moltu også inn om samlivsbrot og vegen vidare. På tysdag kveld, med reprise onsdag på dagtid.

25 ÅRS JUBILEUM

Torsdag 03. september er det heile 25 år sidan dåverande
Radio Herøy starta sine sendingar.

Dette skal vi i feire i Bygderadio Vest med live sending frå kl. 11:00 til kl. 21:00
Sendinga vil innhalde lydklipp frå desse 25 åra. Vi vil ha gjestar i studio, masse musikk og
ikkje minst håpar vi at våre lyttarar vil ringe inn og dele sine minne med oss.

Og så skal vi sjølvsagt ha konkurransar der premiane er radiobingo blokker.

Kl. 19:00 vil Johan Moltu grille noverande og tidlegare ordførarar frå alle dei sju kommunane
som vi dekker.

Velkommen til vår store Jubileums sending Torsdag 03. september kl. 11:00

Nerlandsøy omformar er reparert

I går fekk Bygdeeradio Vest endeleg utbetra problema på Nerlandsøy omformar. Vi vonar no at skurringa på sendingane er borte. Skaden oppstod 10. mars då antennemasta på Nerlandsøy bles ned og sidan har vi harr fleire følgjefeil No er alt skifta og kontrollert.

Oystein bakke i farta 600x480

Øystein Bakke: Volda sin Frivilligperson 2014

Øystein Bakke vart i sist veke tildelt Volda kommune sin frivilligpris.
Øystein har eit stort spekter av frivillig innsats, noko Voldingane set pris på.
Men Øystein sin frvillige innsats i BygderadioVest, kvar fredag over fleire 10-år, vart ikkje nemnt med eit ord, korkje av ordføraren i Volda elle av andre media. DETTE MÅ FRAM –
Bakkeshov har blitt ein institusjon for heile Søre.
Vi gratulerer han med Frivilligprisen.

NEPAL ved Himalaias fot

Fredag 12. juni var Karl Johan og Ann Louis Haanes gjest i BrVest si kveldssending. Dei fortalde om eigne erfaringar frå besøk i Nepal.
Fakta om Nepal
Hovednæringen er jordbruk med 80 % av arbeidskraften og 41 % av bruttonasjonalproduktet. 80 % av eksportinntektene kommer fra tekstiler og matter. Utenlandsk hjelp står for 60 % av Nepals kostnader for økonomisk utvikling, og for 28 % av statsbudsjettet. Tursitnæringen var den viktigste inntektskilden til nepaleserene i høylandet.

Arkoreiser med Karl Johan Haanes frå Årvik, har arrangert mange fellesreiser til Nepal, og reknar med at dette vil start opp att så snart jordskjelvaktiviteten avtar og det på nytt blir hotell som kan innkavartere turister.
Vil du vite meir om Nepal og ARKOreider så kik på Youtube- filmane til Karl Johan Haanes.

FM-radio – DAB-radio

FM-radioNærnett.no  Høgskulen i Volda
Nærnett hadde ein artikkel om denne saka i årets siste melding over studentane sitt nettet.

Artikkelen er skriven av Stefan Kaliski  journaliststudent .

BygderadioVest fekk 17. mars opplyst;  at den mykje omtala stenginga av FM-nettet ikkje omhandlar mindre lokalradioar og nisjeradioar. Det skal med det førte kome eit rundskriv om dette frå Kulturdepartementet.

Frivillig Lyttaravgift – Bankkonto 3991 05 53023

BrV Logo 450x120 med lydsporHallo alle våre lyttarar til Bygderadio Vest AS.

Bygderadio Vest AS driv radioarbeid på dugnad, samstundes kostar det å oppretthalde det tekniske utstyret, sendernettet og konsesjonsavgiftene. På bakgrunn av dette ber vi våre lyttarar no, for første gong etter tusenårsskiftet, om å vere med å støtte oss med ei frivillig lyttaravgift.
Alle som bidreg med slik frivillig lyttaravgift vil verte med i trekning av fire FM/internettradioar.
( Fire trekningar i året.)   Jul – Påske – Sommar – Haust.

Den heldige vinnaren av ein FM/internettradio i påsketrekninga vart:
Svanhild Gjersdal frå Vartdal, Vi gratulerer!!!

Ønsker du meir informasjon om radiodrifta til Bygderadio Vest AS kan du få det ved å sende ein E-post til: styre@bygdreadiovest.no

Med helsing
Olav H. Kvalsvik
Styreleiar i Bygderadio Vest AS
Mobil: 9480 2333

Betalingsinformasjon kan du skrive ut her.

Status radiostasjonar 26. mars

Etter ei lengre periode med problem har vi no alle stasjonar i drift.
Problemet starta tysdag 10. mars då antennemasta på Nerlandsøyhornet omformar knakk i stormkasta.  Ny mast kom på plass måndag 16. mars,  men lyden var ikkje god. I går onsdag 25. mars vart lyden så elendig at vi stengde av sendarane.
I dag har vi fått god hjelp av Atle Kvalsvik og fått utbetra den største feilen, men enno går Nerlandsøy med redusert effekt. Vi vonar likevel at dette må klare seg til det vert varmare i veret. Arbeid på ein fjelltopp er ei kald oppleving med temeraturar rundt og under null.

La FM leve

Stopp stengingen av FM-nettet! Trykk på lenka til venstre og gi di stemme.
La DAB og FM leve side om side! Då vil vi sleppe å  kaste over 20 millioner fullt brukbare radioar, folk kan velge sjølv kva nett dei vil bruke, og kan folk unngå å bruke flere tusen kroner på ein ny bilradio.
BrVest  har større tru på Nettradio, som alternativ til DAB, dersom ein skal gå over til digitale signal. Alle hus vil etter kvart ha tilgang til internett.
Vi reknar med at BygderadioVest også i framtida også vil finnast på FM-nettet.